App tips

https://www.skolappar.nu/
Skolappar är en webbplats där pedagoger recenserar appar som med fördel kan användas i skolan. Det som gör sajten unik är att vi kopplar apparnas användningsområden till syfte och förmågor i läroplanen för grundskolan. Inriktningen är grundskola, men ofta kan apparna användas av barn i förskolan och elever på gymnasiet.

http://appstod.mfd.se
Myndigheten för Delaktighet – Appar som stöd i vardagen
Det finns appar för windows, ios, android. Som kan hjälpa dig att komma ihåg, påminna, förklara, visa. Leta efter