Lektions stöd

Socrative | www.socrative.com
Socrative är ett sätta för lärare att göra sina lektioner med interaktiva. Läraren kan göra en frågesport, utvärderingar, diagnostiska test som eleverna sedan genomför på sina datorer / ipads.

Classroomscreen | www.classroomscreen.com
Tänk dig att du står längst fram i klassrummet. Med hjälp av classroomscreen så kan du med hjälp av en projektor ha en sida framme med en rad verktyg som hjälp för dina elever. En klocka som visar hur långt tid det är kvar av lektionen. Kunna lägga upp information vad lektionen handlar om. Kanske är något för dig?