Ordlista
——————————-
Jag började läsa till lärare vt-20 på Högskolan i Skövde. Har märkt på många föreläsningar att det används mycket termer av slentrian av utbildare. Denna ordbok är mitt utforskande är att ta reda på vad de egentligen menar. Hoppas denna ordbok kan vara till nytta för fler vetgiriga än mig. 🙂 
*stor kram* / Joakim
——————————-

Adjektiv | Du använder adjektivet för att beskriva en person eller sak. Adjektivet står alltid tillsammans med ett substantiv eller pronomen.

Adverb | Adverbet använder du för att beskriva en handling eller ett tillstånd.

Genus | Ordet genus är Latin för ”sort” eller ”grupp” men i vardagligt tal så har ordet också fått beskriva ”kön”

Grammatiskt genus är en beskrivning av ett substantiv som styr hur det skall böjas. Exempel på detta är dessa två genus:
t-ord bord – bordet
n-ord bil – bilen

Infinitiv | Infinitiv kan bland annat beskrivas som verbets grundform
att läsa… att gå…

Konjunktioner | är ord som binder samman ord eller grupper av ord och beskriver förhållandet mellan dem.
Exempel: Både Peter och Linda städade.
Lars var inte sjuk utan trött.

Numerus | Kan delas upp i gruppen singular eller plural. Exempel på detta är:
en flicka – flera flickor
en pojke – flera pojkar
en telefon – flera telefoner
ett äpple – flera äpplen
ett ägg – flera ägg

Satsadverb | Satsadverb är små ord som kan förändra en hel mening. Inte, alltid, aldrig, kanske, ofta, faktiskt…

Titta på de här meningarna. De betyder helt olika saker beroende på vilket satsadverb vi använder.

Jag gick inte till jobbet.
Jag gick alltid till jobbet.
Jag gick aldrig till jobbet.

Species | Kan också beskrivas med ordet ”Bestämdhet”. Hittade en latinsk översättning av ordet Species till slag, art. Detta är i grammatiken en term för böjningskategorierna bestämd form (definit form) och obestämd form (indefinit form) av ett substantiv.

Substantiv | ”saker och ting”. Som exempel bil, kaffebryggaren, bollen, bilen och så vidare.